НАКАЗИ та ЛИСТИ

Накази та листи МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ перейдіть за посиланням drive.google.com/open

Наказ № 1/9-213 від 16 квітня 2020 року Щодо проведення підсумкового  оцінювання та організованого
завершення 2019-2020 навчального року 

 

Листи про курси при ВАНО  перейдіть за посиланням  drive.google.com/open

 

Накази та листи відділу освіти перейдіть за посиланням drive.google.com/open

 

Накази по школі перейдіть за посиланням drive.google.com/open

 

 

  НАКАЗ

від  06.05.2020  року                                                            № 46

Про організоване завершення 2019-2020 н.р та проведення підсумкового оцінювання учнів

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 6 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за /№ 8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» та у зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), на виконання листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-213 від 16 квітня 2020 року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року»

НАКАЗУЮ:

1. Адміністрації закладу:

1.1. Організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, з урахуванням принципу здоров'язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів.

1.2. Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією.

1.3. Завершити навчальний рік 29 травня 2020 року відповідно до структури, визначеної закладом на початку навчального року.

1.4. Завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів завершити не пізніше 15 червня 2020 року.

1.5. Мінімізувати кількість звітної документації з питань організації дистанційного навчання учнів, яку мають подавати вчителі.

1.7. На виконання наказу МОН від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнити від державної підсумкової атестації. У відповідних документах про освіту зробити запис «звільнений(а)».

1.8. Мати на увазі, що учні 11-х класів складають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО) відповідно до Календарного плану підготовки та проведення ЗНО 2020 року зі змінами, внесеними на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 480. У закладі освіти ДПА може складатися лише у випадках, передбачених законодавством. Документи про здобуття повної середньої освіти учні отримують після проходження ДПА.

2. Заступнику директора з навчально – методичної роботи Відерській О.І. розробити і затвердити графік видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог.

3. Всім вчителям школи :

3.1. Сланувати кількість та обсяг завдань та контрольних заходів, враховуючи принцип  здоров'язбереження, запобігаючи перевантаженню учнів.

3.2. Забезпечити всім учням доступ до підсумкових навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією.

3.3. Організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції.

3.4. Провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр.

3.5. При проведенні контрольних робіт керуватися затвердженим раніше графіком проведення контрольних робіт у ІІ семестрі, враховуючи зміни викликані впровадженням карантину.

3.6. Організувати на початку 2020/2021 навчального року в 2-11-х класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно.

3.7. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020/2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.

3.8. Для учнів 1-2-х класів початкової школи застосувати формувальне та підсумкове оцінювання.

3.9. Для учнів 3-4-х класів застосувати  поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

3.10. Оцінювання результатів навчальної діяльності здійснювати у синхронному або асинхронному режимі.

3.11. Результати оцінювання навчальних досягнень повідомляти учням в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв'язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо).

3.12. Не допускати оприлюднення списку оцінок для всього класу.

3.13. При оцінюванні учнів в умовах дистанційного навчання забезпечити зворотній зв'язку вчителя з учнями.

3.14. Поточне оцінювання  здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо.

3.15. За відсутності засобів Інтернет-зв'язку, зворотній зв'язок з учнями підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.

3.16. Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) для всіх здобувачів освіти забезпечити віддалено, із використанням цифрових технологій.

3.17. Підсумкову оцінку за семестр виставити з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку.

3.18. Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записати в класний журнал  без зазначення дати їх проведення.

3.19. Річне оцінювання виставити з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

3.20. Відповідно до розпорядження КМУ від 25 березня 2020 року №338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», листа МОН від 23 березня 2020 року № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину» навчально-польові збори провести дистанційно.

3.21. Враховуючи те, що Програма 3-денних НПЗ передбачає практичне виконання контрольних нормативів, у зв’язку із карантинними заходами здобувачі освіти 11-х класів не в змозі у повному обсязі виконати практичну частину контрольних нормативів,тому оцінювання теоретичних знань провести  у  вигляді тестів.

3.22. Оцінювати знання учнів з фізичної культури враховуючи як знання теоретичного матеріалу так і практичної частини.

4. Учителям 1-2 – х класів НУШ Бегас О.І. та Корнієць Г.В.:

4.1. Застосувати формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснити шляхом спостереження за поведінкою учнів у різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

4.2. Завершальне підсумкове оцінювання здійснити шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень.

4.3. Заповнити другу частину свідоцтва досягнень, що складається з оцінювання предметних компетентностей до 28 травня.

4.4. При здійсненні формувального оцінювання орієнтуватися на обов’язкові результати навчання та компетентності учнів початкової школи, визначені Державним стандартом початкової освіти і очікувані результати, зазначені в освітній програмі.

5. Учителям, які здійснюють навчання за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) в учениці 9 класу підсумкове оцінювання здійснити з використанням технологій дистанційного навчання за процедурами, аналогічними до тих, що вище.

6. Класним керівникам 1-11 класів:

6.1. Учням 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, надіслати копії  свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 навчального року.

6.2. Заздалегідь повідомити учнів та їх батьків про способи оцінювання та канал зв'язку, який буде використовуватись учителем і учнями одного класу.

6.3. До 04 травня 2020 року надіслати учням графік проведення підсумкових контрольних робіт, у якому буде зазначатися: форма та вид роботи з кожного навчального предмета; необхідні для цього ресурси; дата та тривалість проведення (для синхронного режиму); дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).

7. До 28 травня 2020 року бібліотекарю закладу Грогуль О.І. скласти та подати на  затвердження графік здачі підручників учнями закладу.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи:                   ___________________________ Браславський В.Й.